Thị trường lao động Đài Loan là một trong những thị trường chưa từng hết " hot" trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, vì số lượng lao động cũng như nhu cầu càng ngày càng tăng cao trong khi người xuất khẩu Lao động ở Đài Loan đa phần là lao động phổ thông nên thường bị lừa do thiếu hiểu biết . Để mọi người dễ tiếp cận với kiến thức này và tránh bị lừa đồng thời chia sẻ cho nhau đọc để hiểu về quyền lợi của người Lao động tại Đài Loan nên biết.

10 Điều cần biết dành cho Xuất khẩu Lao động Đài Loan

1. Gửi Tiền vào Trong Mục Tiết Kiệm

* Chủ nhân không được tự ý trích tiền lương của Công Nhân và gửi vào ngân hàng tiết kiệm mỗi tháng khi không được sự đồng ý của Công Nhân.

* Nếu trước kia Công Nhân đã đồng ý cho chủ nhân trích tiền lương của mình và gửi vào ngân hàng tiết kiệm mỗi tháng, họ có quyền hủy bỏ sự đồng ý này bất cứ lúc nào họ muốn.

2. Tiền Thuế

* Hạn chót khai thuế là vào tháng 3 mỗi năm.

* Công Nhân phải trả 20% tiền thuế trích ra từ số lương của mình cho 183 ngày làm việc tại Ðài Loan; tức là 6 tháng đầu làm việc tại Ðài Loan.

* Công Nhân phải trả 6% tiền thuế trích ra từ số lương của mình nếu đã làm việc tại Ðài Loan trên 183 ngày; tức trên 6 tháng làm việc.

* Sở Thuế Vụ chính phủ sẽ trả lại tiền thuế (Tax-refund) vào tháng 9 mỗi năm.

3. Những lý do được Chuyển Chỗ Làm

* Khi sau 3 tháng làm mà Công Nhân không được trả lương,

* Khi công ty đang bị đóng cửa hay phá sản,

* Khi người bảo hộ hay chủ nhân đi di dân ra nước ngoài,

* Khi công việc mình đang làm không đúng với công việc như đã ký trong hợp đồng lúc còn ở Việt Nam. Thí dụ như Công Nhân bị bắt làm việc trong công xưởng trong khi hợp đồng ký là làm việc nội trợ,

* Khi Công Nhân, Người Giúp Việc trong nhà hay Săn Sóc bệnh nhân bị xách nhiễu tình dục.

4. Bảo Hiểm

* Tất cả Công Nhân làm việc tại Ðài Loan đều phải đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm lao động mỗi tháng,

* Các Công Nhân làm việc nội trợ hay Săn Sóc bệnh nhân cũng phải đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm lao động.

5. Thông Cáo (86)0901339 của Bộ Lao Ðộng Ðài Loan

* Căn cứ vào Thông Cáo (86)0901339 của Bộ Lao Ðộng (Council of Labor Affair), cấm chỉ công ty hay cá nhân môi giới lấy thêm bất cứ khoản chi phí nào của Công Nhân khi họ ký gia hạn làm thêm năm thứ 3,

* Công ty hay cá nhân môi giới phải giải thích rõ ràng các khoản chi phí khấu trừ để lo cho dịch vụ ký thêm hợp đồng làm thêm năm thứ 3 như làm giấy tờ, khám sức khỏe, thông dịch, di chuyển, v.v?

* Bất cứ hợp đồng nào ký kết giữa Công Nhân và chủ nhân mà vi phạm Bộ Luật Lao Ðộng Căn Bản – The Taiwan Standard Labor Laws – sẽ bị coi như không có hiệu lực.

6. Qui chế Lương Bổng

* Lương tháng tối thiểu của Công Nhân, người làm công Nội Trợ, hay Săn Sóc Bệnh Nhân, là 22.000 Ðài Tệ mỗi tháng.

7. Qui chế Làm Giờ Phụ Trội hay Làm Tăng Giờ

* Số tiền Công Nhân hãng xưởng làm thêm 2 giờ đầu được tăng 1.33% tức $88 Ðài Tệ/ giờ hay $66 Ðài Tệ/giờ x 1.33 = $88 Ðài Tệ,

* Những giờ làm phụ trội thêm tiếp sau 2 giờ đầu, mỗi giờ được tăng 1.66% tức $110 Ðài Tệ hay $66 Ðài Tệ x 1.66% = $110 Ðài Tệ,

* Sau khi đã làm thêm 2 giờ phụ trội đầu, nếu được chủ yêu cầu làm thêm mà mình bị mệt, Công Nhân có quyền từ chối không làm giờ thêm phụ trội theo yêu cầu của chủ nhân,

* Công Nhân làm việc Nội Trợ trong nhà hay Săn Sóc Bệnh Nhân, cho đến nay chưa được Bộ Lao Ðộng Ðài Loan bảo vệ theo qui chế trong Bộ Luật Căn Bản Ðài Loan.

8. Quyền Lợi về giờ giấc Làm Việc và Nghỉ Ngơi

* Công Nhân mỗi ngày làm việc 8 tiếng, mỗi tuần làm việc 42 tiếng (hoặc 84 tiếng trong 2 tuần),

* 30 ngày nghỉ bệnh đầu tiên có giấy chứng nhận của bác sĩ thì được hưởng ½ hay nửa tháng lương,

* Mỗi năm Công Nhân được nghỉ 14 ngày vì lý do cá nhân không được trả lương, Công Nhân được nghỉ phép tang chế và được hưởng lương đầy đủ. Theo qui định của Bộ Lao Ðộng Ðài Loan, số ngày nghỉ tang chế tùy vào quan hệ gia đình của người Công Nhân với người qua đời. Qui định được tính như sau:

  1. a) Nếu người qua đời là cha hoặc mẹ: được phép nghỉ 8 ngày có lương,
    b) Nếu người qua đời là con cái: được phép nghỉ 6 ngày có lương,
    c) Nếu người qua đời là anh chị em: được phép nghỉ 3 ngày có lương,

* Mỗi năm Công Nhân được phép nghỉ 7 ngày để về nước thăm nhà và được hưởng lương.

9. Quyền lợi khi bị Tai Nạn trong lúc Làm Việc

* Chủ nhân không có quyền đuổi hay trả Công Nhân về nước sau khi Công Nhân bị gặp Tai Nạn. Công Nhân có quyền ở lại và điều trị tại Ðài Loan cho đến khi lành bệnh,

* Chủ Nhân phải bồi thường các chi phí nhà thương và thuốc men cho Công Nhân,

* Chủ Nhân phải trả lương cho Công Nhân khi còn ở bệnh viện và trong suốt thời gian điều trị,

* Nếu Công Nhân bị tàn phế do tai nạn lao động gây ra, họ sẽ được bồi thường dựa vào mức độ nặng nhẹ,

* Nếu bị tử thương vì tai nạn trong lúc làm việc, thân nhân của nạn nhân được trả 45 tháng lương trung bình của Công Nhân làm việc khi còn sống.

10. Vài điều quan trọng cần lưu ý

* Nguyên tắc của chủ nhân đưa ra như “không làm, không lương” là phi pháp. Anh chị có quyền đòi hỏi chủ nhân chấm dứt việc đối xử phi pháp này và đòi hỏi họ trả lại tiền lương tối thiểu mỗi tháng cho anh chị là $22,000 Ðài Tệ.

* Khi đến Ðài Loan làm lao động, anh chị phải mang theo Bản Hợp Ðồng mà anh chị đã ký khi còn ở Việt Nam. Khi có những bất đồng, anh chị phải dựa vào những điều khoản đã được ký kết để tranh đấu cho quyền lợi của mình.

* Anh chị phải giữ lại tất cả biên nhận lãnh lương của mình để làm bằng chứng sau này khi có những tranh cãi về tiền lương, tiền thuế, tiền bảo hiểm sức khỏe hay bảo hiểm lao động hoặc những mục khấu trừ của chủ nhân mà anh chị thấy không rõ ràng hay không hiểu và muốn làm sáng tỏ.