𝐑𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐚 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡..

Là khi bạn bước ra khỏi sự bao bọc của gia đình, ĐỘC LẬP làm chủ cuộc đời, dám ĐÁNH ĐỔI để có một điều kiện sống tốt hơn. 

Phía sau những cái ôm, những đôi mắt ướt tròng này là cả một tương lai tốt đẹp❤️❤️❤️Hãy luôn nỗ lực,can đảm chinh phục những giới hạn của bản thân nhé các cô gái....

Leaprodexim vietnam sẽ lưu giữ những khoảnh khắc này và luôn đồng hành cùng các bạn ở chặng đường phía trước...