Theo Thông Tin từ Ban Quản lý lao động tại Đài Loan, ngày 2/1/2019 Tổng Cục Di dân, Bộ Nội chính Đài Loan đã có thông báo triển khai chương trình miễn giảm xử phạt đối với người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan. Theo thông báo nếu người nước ngoài trong đó có người Việt Nam đang cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan tự nguyện đăng ký về nước trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 sẽ được hưởng các chính sách miễn giảm giam giữ, tiền phạt và không hạn chế thời gian cấm nhập cảnh.

Theo chính sách này, trong thời gian triển khai và sau thời gian hiệu lực của chính sách miễn giảm nếu người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan bị các cơ quan chức năng của Đài Loan bắt được về nguyên tắc vẫn sẽ bị: giam giữ theo quy định , phạt mức phạt hành chính cao nhất theo quy định 10.000 Đài tệ và cấm nhập cảnh mức cao nhất là 8 năm.

Để phối hợp với phía Bạn thực hiện chính sách ân giảm để giảm thiểu tỷ lệ lao động bỏ trốn đang cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan, Ban Quản lý lao động đã đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo và chỉ đạo các doanh nghiệp đưa người lao động sang làm việc tại Đài Loan phối hợp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin, vận động người lao động đang cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan tự ra đăng ký về nước để được hưởng các cơ chế và chính sách miễn giảm.