Sau thời gian nỗ lực học tập,ngày 10/12/2020 các bạn nữ đơn hàng cơm hộp đã xuất cảnh để đến với đất nước Nhật Bản.