Ngày 07/03/2019 vừa qua, công ty Cổ phần Da Giầy Việt Nam cùng phía bên Nghiệp đoàn tiếp nhận đã có buổi làm việc và tổ chức tuyển dụng. 

Đại diện Công ty Cổ phần Da Giầy Việt Nam - Bà Hoàng Thị Thủy - Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Nam cùng các đại diện phía nghiệp đoàn đã có buổi họp và tuyển dụng hai đơn hàng đóng gói thực phẩm và chăn nuôi.