Ngày 27/10/2018 vừa qua, công ty Cổ Phần Da Giầy Việt Nam cùng đại diện công ty Nozaki tại Việt Nam đã thực hiện đợt tuyển dụng kỹ sư thú y lần thứ 3.

Đại diện của công ty Cổ Phần Da Giày Việt Nam : bà Hoàng Thị Thủy - phó tổng giám đốc công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam, đại diện công ty Nozaki : ông Sohei Kamimurai . 

Buổi thi tuyển đã diễn ra vô cùng tốt đẹp các kỹ sư thú y đã hoàn thành tốt phần thi của mình.