Ngày 25/11/2017, sau khi hoàn thành việc tuyển chọn ứng viên cho đơn hàng ký sư cơ khí, công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam và nghiệp đoàn Chuo đã tiếp tục tiến hành tuyển chọn ứng viên cho đơn hàng ký sư nông nghiệp. Đại diện cho công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam là bà Hoàng Thị Thủy chức vụ Phó tổng giám đốc. Và từ phía nghiệp đoàn Chuo là chủ tịch Hashimoto cùng ông Ogasawara giám đốc công ty tiếp nhận kỹ sư nông nghiệp Shirakawafurusato nouen ogasawara raisu center.

        Trong buổi sáng, sau khi làm việc với 7 ứng viên, nghiệp đoàn Chuo là chủ tịch Hashimoto cùng ông Ogasawara giám đốc công ty tiếp nhận kỹ sư nông nghiệp Shirakawafurusato nouen ogasawara raisu center đã có một số đánh giá cụ thể về các ứng viên. Sau vài ngày họp bàn cụ thể với các trợ lý tại Nhật Bản, đại diện nghiệp đoàn Chuo sẽ có kết quả cụ thể và chuyển cho công ty cổ phần Da Giầy chậm nhất là sau 1 tuần nữa.