Ngày 19 tháng 02 năm 2019 , Công ty Kamichiku Nhật Bản đã tiếp tục tuyển dụng thêm các kỹ sư chăn nuôi thú y tại Công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam. Buổi phỏng vấn đã diễn ra vô cùng tốt đẹp.