Cục Quản lý lao động ngoài nước có công văn gửi các doanh nghiệp đưa lao động sang Đài Loan làm việc về việc điều chỉnh mức lương cơ bản của người lao động Đài Loan năm 2020.

Trên đây là thông báo mới về mức lương cơ bản của lao động sang Đài Loan làm việc cùng với mức đóng bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế.