Vậy là đã hoàn thành 1/3 quãng đường mà Công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam đi cùng các bạn. Thời gian sau các bạn phải tự lực nhiều hơn để có thể đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Chúng tôi luôn hiện diện bên cạnh để hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn thành công !