Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng cực kỳ nghiêm trọng. Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ người dân và người nước ngoài hiện đang làm việc tại Nhật Bản. Dưới đây là những hướng dẫn làm thủ tục nhận trợ cấp: