Tin vui dành cho các ứng viên tham gia xuất khẩu lao động Đài Loan 2018 đó là từ ngày 01/01/2018 Đài Loan ra quyết định tăng lương cơ bản cho người lao động từ 21.009 Đài tệ lên 22.000 Đài tệ. Đây chính là bước phát triển mạnh mẽ thị trường XKLĐ Đài Loan trong năm nay.Biến động mức lương cơ bản Đài Loan qua các năm

        Ngày 18/8/2017, Hội đồng tiền lương của Đài Loan họp lần thứ 32 và đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động cơ bản. Theo đó, thời gian và mức điều chỉnh như sau:

        Kể từ ngày 1/1/2018, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 21.009 Đài tệ/tháng lên 22.000 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 730 USD/tháng), biên độ tăng là 4,72% (tăng 991 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).Môi trường làm việc, trang thiết bị hỗ trợ được công ty đảm bảo đầy đủ cho người lao động

        Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 133 Đài tệ/giờ lên 140 Đài tệ/giờ.

Người lao động tham gia XKLĐ Đài Loan trở về nước có thể tham gia lại thị trường này lần 2, lần 3

        Bên cạnh mức lương tăng mạnh thì thị trường XKLĐ Đài Loan cũng có những thay đổi tích cực như: Thời hạn gia hạn visa khi tham gia XKLĐ tại Đài Loan lên đến 15 năm; Người lao động tham gia XKLĐ Đài Loan trở về nước có thể tham gia lại thị trường này lần 2, lần 3 nếu có thành tích lao động tốt.

        Năm nay, công ty cổ phần Da Giầy Việt Nam (Leaprodexim Vietnam) sẽ có kế hoạch tuyển dụng thấp nhất 300 lao động sang Đài Loan làm việc, với nhiều đơn hàng mới và ngành nghề đa dạng như: chế tạo ô tô, xe máy, lắp ráp linh kiện kiện tử,…