Để làm việc và hiểu được những gì người nước ngoài nói việc quan trọng nhất bao giờ cũng vẫn là từ vựng. Việc làm có thể thể hiện bằng hành động nhưng những vật dụng, đồ dùng thì lại vô cùng khó để miêu tả, bởi vậy học từ vựng luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến các bạn một số từ vựng cơ bản thường xuyên gặp trong ngành xây dựng. Chúc các bạn học tốt và làm việc thật tốt.