Công Ty Cổ Phần Da Giầy VIệt Nam luôn đóng vai trò tiên phong trong các lĩnh vực then chốt. Chúng tôi không ngừng phấn đấu phát triển và đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào mỗi dự án mà mình thực hiện. Tập thể cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn luôn đặt ra và hướng đến những chuẩn mực cao nhất.

        Góp phần phát triển kinh tế Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân là trọng tâm trong triết lý kinh doanh của chúng tôi. phát triển tầm vóc đất nước và xây dựng một hình ảnh Việt Nam năng động, thịnh vượng.

       Trong một thế giới hiện đai hóa nhanh chóng, phát triển bền vững trong cũng như ngoài nước luôn là ưu tiên hàng đầu của Công Ty.