Để đi lại hay mua bán trên đất nước bạn điều đầu tiên mình cần phải biết các nhà hàng đó trong tiếng Nhật là gì? Cần phải hỏi như thế nào. Dưới đây chúng tôi xin gửi đến các bạn học viên các từ vựng về chủ đề các nhà hàng trong tiếng Nhật để các bạn dắt túi khi cần.