Ngày 17/12/2020 tại Trung tâm đào tạo và xuất khẩu lao động,Công ty cổ phần Da giầy Việt Nam có buổi thi tuyển phỏng vấn qua Skype đơn hàng nông nghiệp.

Buổi phỏng vấn diễn ra thành công tốt đẹp,phía Nhật Bản tuyển chọn được 2 bạn TTS nữ có tiêu chuẩn theo nguyện vọng.